Аль автомашины бүх жинд чиргүүлийнх нь бүх жинг оролцуулан тооцох вэ?

Сэтгэгдэл