Шийдвэр Авто Сургууль

Шийдвэр Авто Сургууль

2024 онд 7 хоног бүр элсэлт авч байна

2024 онд 7 хоног бүр элсэлт авч байна

1997 оноос хойш тасралтгүй 27 жил үйл ажиллагаагаа явуулж буй "Шийдвэр" авто сургуульд суралцаж чадварлаг жолооч болоорой. Манай давуу талууд: * Онлайн болон бодит дадлага хосолсон сургалттай. Дүрмийн хичээлээ онлайнаар үзээд амралтын өдрүүдэд жолоодлогын дадлагадаа гарах боломжтой * Өөрийн гэсэн анги, цахим сургалтын танхимтай * Өөрийн дадлагын талбайтай * 20 -оос доошгүй жил жолоо
1 min read
7 хоног бүр элсэлт авч байна
Мэдээ

7 хоног бүр элсэлт авч байна

1997 оноос хойш тасралтгүй 25 жил үйл ажиллагаагаа явуулж буй "Шийдвэр" авто сургуульд суралцаж чадварлаг жолооч болоорой. Манай давуу талууд: * Онлайн болон бодит дадлага хосолсон сургалттай. Дүрмийн хичээлээ онлайнаар үзээд амралтын өдрүүдэд жолоодлогын дадлагадаа гарах боломжтой * Өөрийн гэсэн анги, цахим сургалтын танхимтай * Өөрийн дадлагын талбайтай * 20 -оос доошгүй жил жолоо
1 min read