Ангилал

  • Нийт Суралцсан 47
  • Шинэчлэгдсэн 2021-05-08

Хичээлийн бүтэц

Ангиллын Шалгалт

Тест 1
Тест 2
Тест 3
Тест 4
Тест 5
Тест 6
Тест 7
Тест 8
Тест 9
Тест 10
Тест 11
Тест 12
Тест 13
Тест 14
Тест 15
Тест 16
Тест 17
Тест 18
Тест 19
Тест 20
Сургалтанд дагалдана

Энэхүү хичээлд:

  • Ангиллын шалгалтын тестүүд

Онлайн сургалтанд хамрагдахын тулд:

  • 96679488, 99182283 дугаараар холбогдож бүртгүүлсэн байх