Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн хичээл

  • Нийт Суралцсан 2
  • Шинэчлэгдсэн 2021-03-14

Хичээлийн Тухай

Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрмийг эндээс сураарай

Хичээлийн бүтэц

2 Lessons

Хичээл 1?

Замын хөдөлгөөний дүрмийн ерөнхий ойлголтууд, тээврийн хэрэгслийн ангиллуудын талаар
Нийтлэг үндэслэл
Мехнаикжсан тээврийн хэрэгслийн ангилал
Нэр томьёо ба тодорхойлолт
Placeholder
Сургалтанд дагалдана