Үндсэн В Ангилал

  • Нийт Суралцсан 22
  • Шинэчлэгдсэн 2021-05-23

Хичээлийн бүтэц

38 Хичээл

Хичээл 1

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Хоёр. Мехнаикжсан тээврийн хэрэгслийн ангилал

Хичээл 2

Хичээл 3

Хичээл 4

Хичээл 5

Хичээл 6

Хичээл 7

Хичээл 8

Хичээл 9

Хичээл 10

Хичээл 11

Хичээл 12

Хичээл 13

Хичээл 14

Хичээл 15

Хичээл 16

Хичээл 17

Тестүүд

Шалгалт

Сургалтанд дагалдана

Энэхүү хичээлд:

  • Замын хөдөлгөөний хууль дүрмийн хичээлүүд
  • Мэдлэгээ сорих сэдэвчилсэн тестүүд
  • Шалгалтын горим

Онлайн сургалтанд хамрагдахын тулд:

  • 96679488, 99182283 дугаараар холбогдож бүртгүүлсэн байх